Πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδιά
Πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδιά

Αυτή η διαπίστωση ισχύει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 4-6 ετών όπου τα παιδιά γίνονται όλο και πιο ανεξάρτητα.
Αυτή είναι η εποχή που το παιδί αρχίζει να αλληλοεπιδρά ενεργά με το περιβάλλον του, με τα παιδιά στο σχολείο, καθώς και με τους ενήλικες γύρω του. Η φυσική τους περιέργεια είναι πιθανό να τονωθεί επειδή ο κόσμος τους επεκτείνεται: νέοι φίλοι, νέες εμπειρίες, νέα περιβάλλοντα.
Ο σχεδιασμός του προγράμματός μας είναι αφιερωμένος στην παροχή ενός πολύ-αισθητηριακού, πραγματικού περιβάλλοντος για μάθηση που υποστηρίζει την φυσική περιέργεια των παιδιών, την ανάγκη τους για κίνηση και πειραματισμό. Κάθε μέρα τα παιδιά μαθαίνουν να φροντίζουν τον εαυτό τους, το ένα το άλλο, και τον κόσμο γύρω τους. Τα παιδιά ανθίζουν κοντά στη φύση καθώς μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι και την παρατήρηση των διαδικασιών της πραγματικής ζωής.