Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο ΚΔΑΠ Ιωάννινα

VitaminΝ (Nature)

Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο ΚΔΑΠ Ιωάννινα

VitaminΝ (Nature)

Το παιχνίδι και η μάθηση σε υπαίθρια περιβάλλοντα

Στην παιδική ηλικία, και ειδικά στα πρώταστάδιατης γνωστικής ανάπτυξης είναι σημαντικοί οι σωστά οργανωμένοι υπαίθριοι χώροι. Διεγείρουντηνέμφυτη περιέργειατων παιδιών και προσφέρουν μία τεράστια ποικιλία εμπειριών και ερεθισμάτων. Ωστόσο ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η έλλειψη χώρων πρασίνου και η αστικοποίηση έχουν οδηγήσει στηναπομάκρυνση των παιδιών από την φύση και στον περιορισμότης μάθησης στα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης. Η μείωση της άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών και της φύσης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των παιδιών.

Γι’ αυτό και στοχεύουμε στην δημιουργία μίας σχολικής καθημερινότητας που θα ενσωματώσει τα υπαίθρια περιβάλλοντα στο παιχνίδι και τη μάθηση των παιδιών και θα προωθήσει την ομαλή μετάβαση από τους εσωτερικούς στους υπαίθριους χώρους και αντίστροφα. Η επιδίωξή μας αυτή βασίζεται σε μακροχρόνια έρευναπάνω σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα που αποδεικνύουν τα οφέλη της επαφής με τη φύση και τα στοιχεία της.

Μερικά από τα οφέλη είναι τα ακόλουθα

 • Υποστηρίζει πολλαπλούς τομείς ανάπτυξης (κοινωνική, συναισθηματική, διανοητική, φυσική, πνευματική)

 • Υποστηρίζει τη δημιουργικότητα και την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων

 • Ενισχύει τις γνωστικές ικανότητες

 • Βελτιώνει την ακαδημαϊκή απόδοση

 • Μειώνει τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

 • Ενισχύει την αίσθηση αυτοεκτίμησης και ανεξαρτησίας και την αποτελεσματική διαχείριση του ρίσκου

 • Μειώνει το άγχος και την επιθετική συμπεριφορά

 • Μειώνει τις πιθανότητες παχυσαρκίας

 • Βοηθάει στην όραση

 • Ενισχύει το αίσθημα της αυτό-πειθαρχίας και αυτό – ρύθμισης

 • Epirus Nature School Ιωάννινα Epirus Nature School Ιωάννινα

  Epirus nature school
  ένα σχολείο διαφορετικό απο τα άλλα!