Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο ΚΔΑΠ Ιωάννινα

Τα Τμήματα μας

Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο ΚΔΑΠ Ιωάννινα

Ας αφήσουμε τα παιδιά να είναι παιδιά

 • 0-2 Ετών

  Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιωάννινα
  Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιωάννινα Epirus Nature School
  Βρεφονηπιακός Σταθμός
  Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιωάννινα
  Epirus Nature School Ιωάννινα
  Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιωάννινα
  Βρεφονηπιακός Ιωάννινα
  Epirus Nature School Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιωάννινα

  Βρεφικό Τμήμα

  Σ‘αυτή την ηλικία τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους με βασικά συστατικά την αγάπη, την αγκαλιά, το παιχνίδι και το χαμόγελο.

  Τα βρέφη σ’ αυτήν την τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία, αναζητούν το χάδι, τη στοργή και την αγκαλιά. Με σεβασμό, αγάπη και φροντίδα, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους.

  • Παρέχουμε έτσι ένα περιβάλλον προστασίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης

  • Εξασφαλίζουμε τους κανόνες υγιεινής

  • Συμβάλουμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη του βρέφους (σωματική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική)

  • Χρησιμοποιούμε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα(παραμύθι, μουσική, τραγούδι, κουκλοθέατρο)

  • Ενισχύουμε την λεπτή και αδρή κινητικότητα (Έρχεται σε επαφή με αντικείμενα/παιχνίδια , τα αγγίζει και πολλές φορές τα “δοκιμάζει”. Μεταφέρει, πετάει και σέρνει αντικείμενα, μπουσουλάει - κάνει βήματα)

 • 2-3 Ετών

  Μεταβρεφικός Σταθμός Ιωάννινα Epirus Nature School
  Μεταβρεφικός Σταθμός Ιωάννινα
  Μεταβρεφικός Σταθμός
  Ιωάννινα Epirus Nature School
  Epirus Nature School
  Μεταβρεφικός Σταθμός
  Μεταβρεφικός Σταθμός Ιωάννινα Epirus Nature School
  Epirus Nature School Ιωάννινα

  Μεταβρεφικό Τμήμα

  Το παιδί εκφράζεται δημιουργικά μέσα από την μουσική, την κίνηση και τα εικαστικά. Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του και εξερευνά το περιβάλλον.

  Τα βρέφη σ’ αυτήν την τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία, αναζητούν το χάδι, τη στοργή και την αγκαλιά. Με σεβασμό, αγάπη και φροντίδα, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους.

  • Παρέχουμε έτσι ένα περιβάλλον προστασίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης

  • Εξασφαλίζουμε τους κανόνες υγιεινής

  • Συμβάλουμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη του βρέφους (σωματική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική)

  • Χρησιμοποιούμε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα (παραμύθι,μουσική,τραγούδι)

  • Ενισχύουμε την λεπτή και αδρή κινητικότητα (Έρχεται σε επαφή με αντικείμενα/παιχνίδια, τα αγγίζει και πολλές φορές τα “δοκιμάζει”. Μεταφέρει, πετάει και σέρνει αντικείμενα, μπουσουλάει - κάνει βήματα)

 • 3-4 Ετών

  Παιδικός Σταθμός Epirus Nature School Ιωάννινα
  Παιδικός Σταθμός Ιωάννινα
  Παιδικός Σταθμός Epirus Nature School
  Epirus Nature School Ιωάννινα
  Παιδικός Σταθμός
  Παιδικός Σταθμός Epirus Nature School Ιωάννινα
  Παιδικός Σταθμός Ιωάννινα
  Παιδικός Σταθμός Epirus Nature School Ιωάννινα

  Παιδικό Τμήμα

  Μέσα από οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες, τα παιδιά πειραματίζονται, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, εκφράζουν συναισθήματα και εξοικειώνονται με την μάθηση

  • Προσωπική, Κοινωνική Ανάπτυξη, Πολιτιστική Διαφορετικότητα, Ενσυναίσθηση (Αυτοεξυπηρέτηση, Φροντίδα του εαυτού μας, διαχείριση της καθημερινής ζωής, μέθοδος Sherborne )

  • Κριτικός Γραμματισμός και Δεξιότητες Επικοινωνίας (Δημιουργική γραφή, παραμύθια, δανειστική βιβλιοθήκη, επαφή με την αγγλική γλώσσα)

  • Θεμελίωση βασικών μαθηματικών διεργασιών και γνώσεων- Προσέγγιση Φυσικών Επιστημών (ταξινόμηση, σύγκριση, ανάγνωση και δημιουργία χαρτών, πειράματα)

  • Ψηφιακός και Πληροφορικός Γραμματισμός (χρήση διαδραστικού πίνακα, αξιοποίηση διαδικτυακών πληροφορίων για την ανάπτυξη των πρότζκετ, ρομποτική)

  • Ενεργή συμμετοχή, ενεργός πολίτης, βιωσιμότητα και αειφόρος ανάπτυξη (Εθελοντισμός, Εκπαιδευτικές εκδρομές, κηπουρική, καθημερινή επαφή με τα ζώα)

  • Δημιουργική έκφραση και τέχνες (Θεατρικό παιχνίδι, Κινησιολογία, Καλλιτεχνικός πειραματισμός)

  • Ευεξία και άθληση (βιολογική διατροφή, κολυμβητήριο, yogakids, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πολεμικές τέχνες, μπαλέτο, ρυθμική γυμναστική )

 • 4-6 Ετών

  Νηπιαγωγείο Epirus Nature School Ιωάννινα
  Νηπιαγωγεία Ιωάννινα
  Epirus Nature School Ιωάννινα
  Νηπιαγωγείο Epirus Nature School
  Νηπιαγωγείο
  Νηπιαγωγείο Epirus Nature School Ιωάννινα
  Epirus Nature School Ιωάννινα
  Νηπιαγωγεία Ιωάννινα

  Προνήπια-Νήπια

  Μέσα από οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες, τα παιδιά πειραματίζονται, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, εκφράζουν συναισθήματα και εξοικειώνονται με την μάθηση.

  • Προσωπική, Κοινωνική Ανάπτυξη, Πολιτιστική Διαφορετικότητα, Ενσυναίσθηση (Αυτοεξυπηρέτηση, Φροντίδα του εαυτού μας, διαχείριση της καθημερινής ζωής, μέθοδος Sherborne )

  • Κριτικός Γραμματισμός και Δεξιότητες Επικοινωνίας (Δημιουργική γραφή, παραμύθια, δανειστική βιβλιοθήκη, επαφή με την αγγλική γλώσσα)

  • Θεμελίωση βασικών μαθηματικών διεργασιών και γνώσεων - Προσέγγιση Φυσικών Επιστημών (ταξινόμηση, σύγκριση, ανάγνωση και δημιουργία χαρτών, πειράματα)

  • Ψηφιακός και Πληροφορικός Γραμματισμός (χρήση διαδραστικού πίνακα, αξιοποίηση διαδικτυακών πληροφορίων για την ανάπτυξη των πρότζκετ, ρομποτική)

  • Ενεργή συμμετοχή, ενεργός πολίτης, βιωσιμότητα και αειφόρος ανάπτυξη (Εθελοντισμός, Εκπαιδευτικές εκδρομές, κηπουρική, καθημερινή επαφή με τα ζώα)

  • Δημιουργική έκφραση και τέχνες (Θεατρικό παιχνίδι, Κινησιολογία, Καλλιτεχνικός πειραματισμός)

  • Ευεξία και άθληση (βιολογική διατροφή, κολυμβητήριο, yogakids, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πολεμικές τέχνες, μπαλέτο, ρυθμική γυμναστική )